jazykyinteraktivne.cz

svátek má Marcela, 20.4. 2021

Cizí jazyky interaktivně

Cizí jazyky interaktivně
v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Masarykova obchodní akademie v Jičíně se v r. 2010 stala iniciátorem a koordinátorem projektu „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky", do kterého bylo zapojeno ještě dalších 26 středních škol České republiky. V průběhu tříleté realizace projektu (1. 3. 2010 - 28. 2. 2013) vytvořilo 118 tvůrců - učitelů cizích jazyků celkem 3180 interaktivních materiálů k výuce anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a latinského jazyka.

Byla vytvořena síť odborného partnerství pro tvorbu a sdílení interaktivních výukových materiálů, které vytvářeli učitelé pod metodickým vedením předmětových komisí a na základě znalostí a dovedností získaných na odborných seminářích a školeních, realizovaných v rámci projektu. Členové předmětových komisí, kteří hodnotili a schvalovali vytvořené interaktivní výukové materiály, vytvořili metodické postupy pro tvorbu a práci s interaktivními výukovými materiály. Tvůrci výukových materiálů a projektoví metodici se v průběhu realizace projektu stali skutečnými odborníky v oblasti interaktivní výuky. Do testování interaktivních prezentací bylo aktivně zapojeno více než 11 tisíc žáků a studentů partnerských škol.

Školy zapojené do projektu byly vybaveny interaktivním softwarem a moderními interaktivními tabulemi, které si stále více dobývají své postavení vedle tabulí klasických na našich školách. Interaktivní tabule se v rukou zkušeného pedagoga stává úspěšnou didaktickou pomůckou při zvyšování efektivnosti výuky a motivace žáků ke studiu cizích jazyků. Tato tabule, vybavená nejrůznějšími funkcemi, působí jako sjednocující element třídy či skupiny, ale zároveň umožňuje výuku individualizovat, zapojit do vyučovacího procesu co nejvíce žáků.

Výukové materiály, které byly v průběhu realizace projektu vytvořeny, pomáhají vyučujícím cizích jazyků zefektivnit jejich přípravu a organizaci vyučovací hodiny. Na webových stránkách projektu jsou k dispozici interaktivní výukové materiály s tématy konverzačními, gramatickými, odbornými, reálie příslušných zemí, literární témata, témata zaměřená na hudbu, výtvarné umění a další specifická témata.

Prezentace jsou vytvořeny v programu ActivInspire, česká verze tohoto programu je ke stažení na webových stránkách společnosti Promethean.

Prezentace výstupů projektu

Průběžné výsledky projektu byly prezentovány v roce 2010 v rámci mezinárodního partnerství škol Comenius ve Finsku a Slovenské republice, v roce 2011 na Pedagogických dnech Univerzity Hradec Králové a v roce 2012 na celostátní konferenci Počítač ve škole v Novém Městě na Moravě. Na projektových stránkách je zaregistrováno více než pět tisíc uživatelů z celé republiky, výukové prezentace využívají i naši kolegové na Slovensku. O zájmu o vytvořené výukové materiály svědčí i počet stažených souborů, který přesáhl sto tisíc, a toto číslo neustále narůstá.

Závěrečná konference projektu

26. února 2013 se za účasti starosty města Jičína a zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konala slavnostní závěrečná konference, která bilancovala výsledky úspěšné realizace projektu, který sledoval hlavní cíl - zkvalitňování podmínek pro posílení vzdělanostního potenciálu s přímou vazbou na Společný evropský referenční rámec pro jazyky při výuce jazyků nejen u škol zapojených do projektu, ale i u všech dalších škol, kterým je volně dostupná databáze výukových materiálů na webových stránkách projektu.

Interaktivní výukové materiály nominované na konferenci odbornou komisí do projektové soutěže byly prezentovány samotnými autory. O třech nejlepších rozhodli sami účastníci konference hlasováním. Diplomy a ceny předal vítězům manažer projektu ing. Jiří Tajč, ředitel Masarykovy obchodní akademie v Jičíně.
Projekt „Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" byl realizován za finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Evropského sociálního fondu a spolufinancován státním rozpočtem České republiky.

Metodické postupy

Metodická příručka pro tvorbu interaktivních výukových materiálů - 1. část

MP-AJ-1.1 :: MP-AJ-1.2 :: MP-NJ-1.1 :: MP-NJ-1.2 :: MP-RJ-1 :: MP-FJ-SJ-LJ-1

Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály - 2. část

MP-AJ-2.1 :: MP-AJ-2.2 :: MP-NJ-2.1 :: MP-NJ-2.2 :: MP-RJ-2 :: MP-FJ-SJ-LJ-2