jazykyinteraktivne.cz

svátek má Drahoslav, 17.1. 2020
07.08. 11

Silná slovesa ABA

Podstata rozdělení silných sloves do skupin ABA, ABB, ABC. Přehled nejpoužívanějších sloves skupiny ABA, jejich časování v přítomném čase, préteritu a perfektu. Procvičování ve větách. Rozdíl mezi slovesy "fallen" a "gefallen", různé významy slovesa "schaffen". Úroveň A2
1. Rozdělení silných sloves do skupin ABA, ABB, ABC - procvičování formou přetahování a přiřazování, možnost kontroly 2. Skupina ABA - procvičování vybraných sloves formou přetahování a označování správných sloves s možností kontroly 3. Skupiny sloves ABA podle změny kmenové samohlásky v préteritu a příčestí minulém - procvičování jejich časování v přítomném čase, préteritu a perfektu formou dopisování, možnost kontroly 4. Procvičování vybraných sloves ve větách formou označování a vytahování správných možností, je možné porovnat se správným řešením 5. Porovnání sloves "fallen" a "gefallen", různé významy slovesa "schaffen" - přiřazování správných slov, překlad do češtiny, možnost kontroly
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora