jazykyinteraktivne.cz

svátek má , 6.7. 2020
10.05. 11

Silná slovesa ABA

Přehled nejdůležitějších sloves této skupiny.B1
VM prezentuje nejpoužívanější slovesa typu ABA a dále je dělí do podskupin podle změny kmenové samohlásky. Je procvičeno příčestí minulé a rozkazovací způsob. Pozornost je věnována i slovesům se SEIN v perfektu.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora