jazykyinteraktivne.cz

svátek má Naděžda, 17.9. 2019
08.04. 11

Silná slovesa ABB

Přehled nejdůležitějších sloves této skupiny a jejich procvičení.B1
VM přináší přehled nejdůležitějších sloves skupiny ABB. Slovesa jsou dále rozdělena do podskupin se stejnou změnou kmenové samohlásky v préteritu a perfektu. Jsou procvičena slovesa se SEIN v perfektu. Pozornost je dále věnována užití příčestí minulého v přívlastku a tvarům v rozkazovacím způsobu.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora