jazykyinteraktivne.cz

svátek má Helena, 18.8. 2019
13.02. 11

Plusquamperfektum

Plusquamperfektum v souvětích. Trpný rod v plusquamperfektu. Úroveň podle SERRJ B1.
Opakování tvoření a použití plusquamperfekta. Procvičení v souvětích se spojkami nachdem a bevor. Tvoření trpného rodu v plusquamperfektu. Procvičení v souvětích.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora