jazykyinteraktivne.cz

svátek má Laura, 1.6. 2020
31.10. 10

Pravidelná slovesa v přítomném čase

Úvod do časování pravidelných sloves v přítomném čase. Jazyková úroveň podle SERRJ: A1.
Seznámení s problematikou časování pravidelných sloves v přítomném čase. Nové pojmy kmen slovesa, infinitivní koncovka, časovací koncovky. Časování vybraných sloves. Použití překladů pro procvičení. Tvorba vět, osvojení si nových poznatků ve složitějších jazykových strukturách.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora