jazykyinteraktivne.cz

svátek má Mikuláš, 6.12. 2019
08.11. 10

Předložky se 3. a 4. pádem

Materiál seznamuje s předložkami se 3. a 4. pádem, na příkladech vysvětluje jejich použití. Jazyková úroveň podle SERRJ: A1
První seznámení s předložkami se 3. a 4. pádem, jejich významem a použitím. Třídění předložek dle skupin, rozpoznávání spojení předložek se 3. nebo 4. pádem, přiřazování textu k obrázkům, tvorba vět s předlož-kami na základě obrázků, popis pokoje pomocí předepsaných otázek, návrh vlastního pokoje.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora