jazykyinteraktivne.cz

svátek má Jaromír, 24.9. 2020
21.09. 10

Rodinné svátky

Rodinné svátky, jejich vyjmenování, pozvánky, gratulace, dárky. Práce s předložkami, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti daného tématu. A2
Seznámení se slovní zásobou k danému tématu, její fixace různými způsoby, psaní různých gratulací, pozvánek, výběr dárků k různým příležitostem. Důraz na tykání a vykání v osobní korespondeci. Jako pomůcky je možné využít slovník, gratulace k různým příležitostem, které je možné v hodině vyplnit. Časový rozsah: 25 minut. Úroveň podle SERRJ: A2 Pracovní list - vypracovat úkoly vyplývající z VM - napsat pozvánky Vytvořeno v programu: ACTIVstudio 3
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora