jazykyinteraktivne.cz

svátek má Horymír, 29.2. 2020
20.09. 10

Vánoce interkulturelně

Výukový materiál předkládá informace a interaktivně upevňuje znalosti žáků o adventu, Štědrém dnu, vánočních svátcích, Silvestru, Novém roku a Tříkrálovém dnu. (A2)
Výklad, interaktivní cvičení na tematickou slovní zásobu, rozvoj řečových dovedností a znalostí spjatých s tématem - období adventu, vánoční trhy, Štědrý den, vánoční svátky s jejich zvyky, Silvestr a Nový rok s lidovými pověrami, Tříkrálový den. Vánoční a novoroční tradice v České republice, Německu a Rakousku.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora