jazykyinteraktivne.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
28.11. 12

Volnočasové aktivity

Prezentace seznamuje se slovní zásobou k tématu volnočasových aktivit. Úroveň dle SERRJ: A1.
Prezentace seznamuje žáky se slovní zásobou k tematickému okruhu Volnočasové aktivity. Žáci uvádí různé volnočasové aktivity, třídí je do různých kategorií, využijí je ve spojení se slovesy, procvičují slovní zásobu a uplatní svůj postřeh a paměť.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora