jazykyinteraktivne.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
27.10. 12

Préteritum slabých sloves

Prezentace seznamuje s tvořením préterita slabých sloves. Úroveň dle SERRJ: A2.
Prezentace seznamuje s tvořením préterita slabých sloves a časováním slabých sloves v préteritu. Žáci procvičují časování slabých sloves v préteritu, doplňují tvary préterita do vět, převádí věty z přítomného času do préterita a překládají věty s použitím préterita.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora