jazykyinteraktivne.cz

svátek má Milena, 24.1. 2020
27.10. 12

Vídeň - perla na Dunaji

Interaktivní prezentace Vídně jako perly mezi evropskýmí i světovými městy. Tematická slovní zásoba (cestovní ruch). Fixace gramatických a lexikálních struktur. (B2)
Expozice a fixace informací o perle zvané Vídeň, a to ve vztahu k její pozici mezi evropskými a světovými městy, k zábavě, geografii, demografii, historii, jazyku, kultuře, císařskému dědictví, zámkům, muzeím, architektuře, dopravě, ekonomice, školám, sportu, akcím, nákupům a delikatesám. Fixace tematické slovní zásoby zaměřené na cestovní ruch. Upevnění vybraných gramatických a lexikálních struktur, tj. použití párových spojek, vyjadřování domněnky způsobovými slovesy a používání zkratek a zkratkových slov.
Úroveň: B2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora