jazykyinteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2020
04.10. 10

Povolání

Povolání podle různých kritérií, jejich charakteristika. Úroveň podle SERRJ: B1.
Pomocí různých forem práce ústní i písemné a formou her si mají žáci osvojit slovní zásobu k tématu. Zároveň procvičují gramatické jevy -např. vedlejší věty vztažné. Přiřazují text k obrázkům, vyjadřují své názory a argumenty. V poznámkách je doporučen postup i řešení, jsou však možné i jiné variace. V jedné hodině lze použít buď jen jednu stranu - např. hru Hádání povolání, nebo více stran.
Úroveň: B1 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora