jazykyinteraktivne.cz

svátek má Klára, 12.8. 2020
03.12. 12

Vodní sporty

Slovní zásoba a jednoduchá cvičení k tématu. A2
Základní slovní zásoba k dílčímu tématickému okruhu "Vodní sporty". Seznámení se slovní zásobou, interaktivní cvičení, jejichž cílem je procvičení a upevnění probraného učiva, rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v rámci dané jazykové úrovně.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora