jazykyinteraktivne.cz

svátek má Drahoslav, 17.1. 2020
31.07. 12

Systém německých sloves

Rozdělení německých sloves podle významu a podle časování. Charakteristika slabých, silných a smíšených sloves. Rozdělení silných sloves do skupin ABA, ABB, ABC. Slovesa s předponami. Procvičování odborné terminologie. Procvičování nepravidelných sloves v přítomném čase, préteritu a perfektu. Úroveň A2
1. Rozdělení sloves podle významu a podle časování - přetahování, výběr a přiřazování správných možností. 2. Charakteristika slabých, silných a smíšených sloves - přetahování a označování správných možností. 3. Slovesa s předponami - označování správných možností. 4. Rozdělení silných sloves do skupin ABA, ABB, ABC - přetahování a přiřazování správných sloves. 5. Procvičování nepravidelných sloves v přítomném čase, préteritu a perfektu - přetahování, dopisování správných tvarů.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora