jazykyinteraktivne.cz

svátek má Sandra, 23.8. 2019
20.06. 12

Modální slovesa.

Seznámení s dalšími významy modálních sloves. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
Předváděcí sešit seznamuje žáky s dalšími významy modálních sloves. Nejprve se vychází ze srovnání s češtinou, aby si žáci uvědomili, že i česká modální slovesa jsou schopna vyjádřit podobné významy jako německá. Poté přistupují opisy typické pro němčinu: sloveso "wollen" a sloveso "dürfen" v konjunktivu préterita.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora