jazykyinteraktivne.cz

svátek má Horymír, 29.2. 2020
13.06. 12

Závislosti

Materiál se zaměřuje na opakování slovní zásoby a její rozšíření k danému tématu. Poukazuje na nebezpečí jednotlivých závislostí, jejich dopad na jedince i jeho okolí. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
Materiál se zaměřuje na opakování slovní zásoby a její rozšíření k danému tématu. Poukazuje na nebezpečí jednotlivých závislostí, jejich dopad na jedince i jeho okolí. Uvedeny možnosti odvykání i jiná nápravná opatření. Nutí žáky k zamyšlení nad závažnými závislostmi a pomáhá zaujmout stanovisko. Mezipředmětové vazby: Nauka o společnosti, Ekonomika. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora