jazykyinteraktivne.cz

svátek má Drahoslav, 17.1. 2020
06.06. 12

Roční období, počasí

Charakteristika ročních období - procvičování slov a výrazů. Vztah k jednotlivým ročním obdobím, jeho zdůvodnění. Charakteristika počasí podle obrázků. Výběr vhodných aktivit vzhledem k předpovědi počasí, zdůvodnění volby. Slovosled po spojkách weil a denn, přídavná jména v přívlastku - procvičování. Úroveň B1
1. Charakteristika ročních období - procvičování slovní zásoby přetahováním a označováním slov, doplňováním vět. Procvičování přídavných jmen v přívlastku. 2. Vztah k jednotlivým ročním obdobím, jeho zdůvodnění - tvorba vět přetahováním slov. Procvičování slovosledu po spojkách weil a denn. 3. Charakteristika počasí podle obrázků - přetahování a přiřazování správných charakteristik. 4. Výběr vhodných aktivit vzhledem k předpovědi počasí, zdůvodnění volby (spojky weil a denn)
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora