jazykyinteraktivne.cz

svátek má Bernard, 20.8. 2019
03.05. 12

Příčestí minulé

Prezentace seznamuje se základy tvorby příčestí minulého. Úroveň podle SERRJ: A1.
Žáci se seznámí se základy tvorby příčestí minulého pravidelných a některých nepravidelných sloves.Pokusí se odvodit pravidla tvorby příčestí minulého pravidelných a nepravidelných sloves, seznámí se s výjimkami při tvorbě příčestí minulého. Procvičí si jeho tvorbu na řadě příkladů.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora