jazykyinteraktivne.cz

svátek má Lumír, 28.2. 2020
19.04. 12

Zařízení pokoje, bytu, části domu a okolí

Expozice a fixace tematické slovní zásoby týkající se zařízení a vzhledu místností a prostor bytu, domu a jejich okolí. Upevnění vybraných gramatických struktur. Fixace psaní osobního dopisu. (B2)
Expozice a fixace tematické slovní zásoby, která se týká zařízení a vzhledu jednotlivých místností a prostor bytu, domu a jejich okolí. Fixace vybraných gramatických struktur, např. použití osobního neurčitého podmětu "man", spojek (zájmen) a slovosledu vedlejších vět, infinitivních konstrukcí, tvorby a použití trpného rodu, skloňování přídavných jmen v přívlastku a tvorby a použití zdrobnělin v německém jazyce. Fixace psaní osobního dopisu.
Úroveň: B2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora