jazykyinteraktivne.cz

svátek má Markéta, 13.7. 2020
09.01. 12

Vyjádření mínění

Vyjádření vlastního mínění a pocitů. A2
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s nejdůležitějšími a nejpoužívanějšími výrazy pro vyjádření vlastního mínění. Jedná se především o vyjádření váhání a pochyb, jistoty a nejistoty, radosti, hněvu apod. Důraz je kladen na jejich vhodné použití a na nacvičení krátkých rozhovorů s uvedenýmu výrazy.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora