jazykyinteraktivne.cz

svátek má Radim, 25.8. 2019
12.12. 11

Infinitivní konstrukce dass - zu

Nahrazování vedlejších vět podmětných, předmětných a přívlastkových infinitivními konstrukcemi. Podle jazykové úrovně SERRJ B1.
Předváděcí sešit seznamuje žáky s nahrazováním vedlejších vět podmětných, předmětných a přívlastkových infinitivními konstrukcemi. V prvním kroku mají žáci příslušné věty rozpoznat, dále následuje poučení o nahrazování těchto vět infinitivními konstrukcemi, jež je doprovázeno úvodními cvičeními.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora