jazykyinteraktivne.cz

svátek má Tamara, 3.6. 2020
16.11. 11

Slovesa s předponami

Vysvětlení a procvičení sloves s odlučitelnou či neodlučitelnou předponou. A2
Cílem výukového materiálu je přehled nejdůležitějších sloves s odlučitelnou nebo neodlučitelnou předponou, vyjmenování obou typů předpon, postavení uvedených typů sloves ve větě hlavní a vedlejší a procvičení zmíněných sloves v perfektu a rozkazovacím způsobu. Výklad je doplněn řadou cvičení.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora