jazykyinteraktivne.cz

svátek má Vladislav, 18.1. 2021
06.03. 11

Velká Británie

Základní informace o geografii Velké Británie a turisticky atraktivní místa Velké Británie. Úroveň podle SERRJ: A1.
Výukový materiál je zaměřen na základní informace o Velké Británii, pozornost je věnována zejména turisticky atraktivním místům Velké Británie (např. Londýn, Liverpool, Oxford, Cambridge). Rozdíl mezi Velkou Británií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Rozvoj řečových dovedností a znalosti slovní zásoby. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: A1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora