jazykyinteraktivne.cz

svátek má Mikuláš, 6.12. 2019
14.12. 10

Orientace ve městě

Výukový materiál je zaměřen na představení slovní zásoby a frází potřebných ke zvládnutí orientace ve městě. Studenti se naučí nejen jak se mají na cestu zeptat, ale také jak mají zareagovat, když někdo s dotazem na cestu osloví je. Úroveň B2.
VM obsahuje interaktivní cvičení, křížovku a cvičení na poslech s porozuměním. Důraz je také kladen na procvičení práce s výkladovým slovníkem a schopnost spolupracovat ve skupině. Rozvoj komunikačních dovedností - diskuze a vyjádření vlastního názoru.
Úroveň: B2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora