jazykyinteraktivne.cz

svátek má Vladislav, 18.1. 2021
29.11. 10

Předložky

Předložky místa a jejich procvičování. Úroveň podle SERRJ A1
Předložky místa (in, on, under, above, between, next to, in front of, behind), výklad a jejich procvičování. Zahrnuje procvičení vazby there is/there are a určitých a neurčitých členů.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora