jazykyinteraktivne.cz

svátek má Mikuláš, 6.12. 2019
08.11. 12

Obecně zeměpisné pojmy

Výukový materiál seznamuje studenty se slovní zásobou spojenou s geografií a také s psaním členů u místopisných názvů.
Studenti si osvojí především slovní zásobu, která se týká složitějších zeměpisných pojmů (např. poledník, průliv, zátoka apod.) Ve druhé části VM se studenti naučí používat určitý a nulový člen u států, řek, souostroví, hor, pohoří apod.
Úroveň: B1 Téma: mezipředmětové vztahy

Další materiály tohoto autora