jazykyinteraktivne.cz

svátek má Mikuláš, 6.12. 2019
08.10. 12

Školní řád

Výukový materiál prezentuje tři modální slovesa - CAN, MUST, MUSTN´T a slovní zásobu pro činnosti ve škole. Úroveň A2.
Studenti si nejprve osvojí základní modální slovesa a slovní zásobu pro činnosti ve škole. Poté tuto znalost využijí při sestavování školního řádu jejich školy či třídy. Výukový materiál také rozvíjí písemný projev.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora