jazykyinteraktivne.cz

svátek má Mikuláš, 6.12. 2019
16.10. 11

Ztracená generace

Tento výukový materiál představuje studentům život a dílo dvou nejznámějších zástupců Ztracené generace - Ernesta Hemingwaye a Francise Scotta Fitzgeralda. Úroveň B2.
Studenti si osvojí fakta o životě Ernesta Hemingwaye a F.S. Fitzgeralda a budou schopni diskutovat o úryvcích z jejich děl. Odvodí si, z jakého důvodu se tito autoři považují za přední představitele Ztracené generace. Dále si studenti osvojí složitější slovní zásobu spojenou s tímto tématem a také rozvinou schopnost porozumění psanému textu.
Úroveň: B2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora